ประกันภัยกับรถมือสอง ใครว่าไม่สำคัญ

ประกันภัยกับรถมือสอง ใครว่าไม่สำคัญ

ประกันภัยรถยนต์มีไว้เพื่อคุ้มครองเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดฝัน ความคุ้มครองของประกันภัยจะช่วยแบ่งเบาภาระของเราที่เกิดจากเหตุไม่คาดฝันเหล่านั้น ซึ่งประกันภัยรถยนต์ก็มีหลากหลายแบบขึ้นกับความเหมาะสม และความต้องการของผู้ใช้รถ ดังนั้นจึงควรรู้จักประกันแบบต่าง ๆ กันก่อนว่ามีแบบใดบ้าง และแบบไหนที่จะเหมาะกับรถมือสอง ทั้งเรื่องความคุ้มค่าและครอบคลุมความเสี่ยง

ประเภทของประกันภัยรถยนต์

1.ประกันภัยชั้นที่ 1

ประกันภัยชั้นที่ 1 เป็นประกันที่คุ้มครองที่ครอบคลุมที่สุด โดยจะมีการคุ้มครองทั้งฝ่ายรถยนต์คันเอาประกันและคู่กรณีทุกประการ รวมถึงค่าสินทรัพย์ ค่ารักษาพยาบาลและค่ายา มีการคุ้มครอง มีการจ่ายชดเชยให้คันเอาประกันหากมีกรณีไฟไหม้เพราะอุบัติเหตุ ถูกโจรกรรมและประสบภัยจากน้ำท่วม ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ขับรถมือใหม่ป้ายแดง หรือการใช้งานที่มีความเสี่ยงสูง

2.ประกันภัยชั้นที่ 2

ประกันชั้น 2 เป็นการทำประกันที่รองลงมาจากประกันชั้นหนึ่ง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่ายาของคันที่เอาประกันและคู่กรณี แต่คุ้มครองทรัพย์สินให้กับคู่กรณีเท่านั้น หรือที่เรียกว่าซ่อมเขาไม่ซ่อมเรา เหมาะสำหรับผู้ที่มีความชำนาญในการขับรถระดับหนึ่งแล้วขับรถด้วยความระมัดระวังและใช้งานไม่มากนัก แต่ยังคุ้มครองชดเชยค่าเสียหายคันที่เอาประกันกรณีไฟไหม้และโจรกรรม ประกันภัยประเภทนี้เหมาะสำหรับ รถมือสอง ทุกประเภท เพราะให้ความคุ้มครองเกือบจะเทียบเท่าประกันภัยชั้น 1 แต่เบี้ยประกันถูกกว่ามาก ปัจจุบันคนจะเลือกทำแบบ 2+ มากกว่า เพราะเบี้ยไม่ต่างกันมาก แต่ให้ความคุ้มครองมากกว่าคือคุ้มครองค่าซ่อมรถคันที่เอาประกันด้วย

3.ประกันชั้นที่ 2+

ในการคุ้มครองประเภทชั้นที่ 2+ จะมีความคุ้มครองส่วนที่เป็นกรณีรถยนต์เกิดการสูญหาย เกิดไฟไหม้ คุ้มครองคันเอาประกันที่เกิดอุบัติเหตุกับยานพาหนะทางบกที่มีทะเบียนเท่านั้น ดังนั้น หากไปชนถูกกำแพง เสา สิ่งที่ไม่ใช่ยานพาหนะทางบกที่มีทะเบียน ก็จะไม่คุ้มครอง มีค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่รวมถึงผู้โดยสารของทั้งคันที่เอาประกันและคู่กรณี เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้งานเป็นประจำและผู้ที่ต้องการความคุ้มครองส่วนโจรกรรมและไม่อยากจ่ายแพง ประกันภัยประเภทนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยลงมาและให้ความคุ้มครองที่ดีสำหรับรถมือสอง

4.ประกันชั้นที่ 3

ประกันภัยชั้นที่ 3 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่ายาทั้งคันที่เอาประกันและคู่กรณี ส่วนการคุ้มครองทรัพย์สินจะคุ้มครองเฉพาะคู่กรณีเท่านั้น และไม่คุ้มครองกรณีโจรกรรมไฟไหม้และน้ำท่วม เหมาะสำหรับรถที่มีสภาพเก่าและไม่ค่อยได้ใช้งาน ปัจจุบันไม่ค่อยนิยม โดยจะเลือกประกันรถยนต์แบบ 3+ มากกว่า

5.ประกันชั้นที่ 3+

ประกันชั้นที่ 3+ จะชำระค่าเสียหายให้ทั้งคันที่เอาประกันและคู่กรณี ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลและค่ายา ทรัพย์สินและความเสียหายของตัวรถ โดยเป็นอุบัติเหตุกับยานพาหนะทางบกที่มีทะเบียนเท่านั้น เหมาะกับรถที่มีอายุนานเกิน 7 ปี สามารถจอดในที่ไม่เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม ประกันภัยประเภทชั้นที่ 3+ เหมาะกับรถที่ไม่ค่อยได้ใช้งานมากนัก มีความคุ้มครองแบบจำกัด แต่ข้อดีคือ ช่วยลดความเสี่ยงในอุบัติเหตุหนัก ๆ ได้ และเบี้ยประกันก็ไม่สูงมาก

สำหรับการทำประกันภัยในรถมือสอง นั้น สิ่งสำคัญคือ เราต้องพิจารณาว่าการใช้งานหลักของเราเป็นอย่างไร จากนั้นก็นำไปพิจารณาคู่กับแบบประกันภัยที่เหมาะสม และนอกเหนือจากแบบประกันแล้ว บริษัทที่รับทำประกันภัยก็เป็นสิ่งที่เราต้องตรวจสอบให้ดีก่อนตัดสินใจเช่นกัน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *