Посещения
1744
днес
Посещения
24586
днес
Посещения
738
днес
Посещения
2608
днес
Посещения
11425
днес
Посещения
798
днес
Посещения
936
днес
Посещения
3334
днес
Посещения
1760
днес
Посещения
4571
днес
Посещения
611
днес
Посещения
2538
днес
Посещения
1353
днес
Посещения
645
днес
Посещения
2146
днес
Посещения
3470
днес
Посещения
3984
днес
Посещения
3342
днес


ИЗГУБЕНИ В ПРЕВОДА:)

Stop looking during the window Престанете да гледате през прозореца
Tighten yourself! Стегни се
Don't explain yourself much-much but sit to work. Не се обяснявай много-много, ами сядай да работиш
Aman of you, be! Аман от теб, бе!
I'll kill you on place! Ще те убия на място
Sweep your rags! Омитай си парцалите!
Drive to go! Карай да върви
Realize yourself Осъзнай се
Old Buddy Boris Бай Борис
Suck my duck! Лапни' ми патката!
Bigger Brother Iliya Бачо Илия
Bigger Sister Penka Кака Пенка
Now I'll ajar you Сега ще те открехна
In the circle of the joke В кръга на шегата
Dog drags - no tracks Куче влаче - диря няма
I feel up-down Чувствам се горе-долу
To cucumbergrower - cucumbers На краставичар - краставици
Let's rise our hammers Да си вдигаме чуковете /чукалата/
Look at your business, if you love Гледайсиработата, акообичаш
Not to be, don't say! Сакън, не думай!
Yes-yes, how no! Да-да (бъргарска форма на отрицание чрез двойно потвърждение), как не!
I'm not from yesterday Не съм вчерашен
His mother old! Майка му стара!
Psychoduck Психопатка
Tango & Cash (the movie) танго' (танцът) ипаривброй
Stand up, stand up, Balkan Superman Стани, стани юнак балкански!
She, the ours, has seen herself Тя, нашата се е видяла...
Either the camel, either the camel driver Я камилата, я камиларя
She became what she became Стана тя каквато стана
The horse went into the river Уйде коня у реката
Pennis asleep! Х.й заспал!
Pussy shot П…а застреляна
She has blossomed, so that she has tied Цъфнала, та вързала
Be alive and healthy! Да си жив и здрав!
Here you are, bride, the day of Spas Те ти булка Спасовден
It's another Друго си е
She became one - not to be of your business, remove, remove Тя стана една - да не ти е работа, мани, мани
Wait horse for green grass Трай коньо за зелена трева
Let's pick up the pigeons Да вдигаме гълъбите
From me to pass От мен да мине
Fill in the blankets (Fill in the blanks) Попълнете бланките, не одеалата
You nested me a big number Голям номер ми сви
Fuck this tilted field Да е.а тази крива нива
Fast bitch, blind bears Бързата кучка слепи ги ражда
Hungry bear does not play boogie-boogie Гладна мечка хоро не играе
United company mountain lifts Сговорна дружина планина повдига
Your grand mommy's bushes Бабините ти трънкини
Stay cool granny for beauty Трай, бабо, за хубост
I'll light your butter Ще ти светя маслото
He tied a can on me Върза ми тенекия
A devil on a monkey Дявол на магаре
Man from the Big Good-Morning Човек от голямото доброутро
Yes but no Да, ама не!
like a pissed-on geranium като препикано мушкато
Hope on, Pena Надай се Пено
Ass ruins a head Гъз глава затрива
On a cuckoo's summer На куково лято
Half-mouthedly С половин уста
Hat on stick Шапка на тояга
Let fun be Майтап да става
Uncle's red-pumpkinies Чичовите червенотиквеничковчета
Gross yokel's behaviour Груба селска проява

Early awoken chicken early sings Рано пиле рано пее
The clever crow - with the two legs Хитрата сврака - с двата крака
Insulted Petko empty bag brings Сърдит Петко празна му торбата
Sweet word iron door opens Сладка дума железни врата отваря
If you had been sitting calm, you wouldn't have seen miracle Да би мирно седяло, не би чудо видяло
Mind thinks, mind reigns, mind ducks nurtures Ум умува, ум царува, ум патки пасе
You don't look the teeth of a horse-present На харизан кон зъбите не се гледат
Ass knows two and two hundred Гъз знае две и двеста
Where are you loosing yourself? Къде се губиш?
Duck with the ducks! Патка с патката ти
Stupid like a corner Тъп като ръб
A word said - a stone thrown Казана дума - хвърлен камък
Don't look like a calf in a train Не гледай като теле в железница
So will be she Тъй ше е тя...