ВСИЧКИ СВЕТОВНИ ШЕДЬОВРИ НА ЕДНО МЯСТО!ВЛЕЗ В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО!
Добави виц Добави клип

Добавяне на виц

Ако ви харесва вица/клипа може да го споделите с Вашите приятели кликвайки на бутона "Сподели". Избраният текст се публикува на Вашата стена във фейсбук и те ще имат възможност да го прочетат.

МОЛИМ ВИ ДА ПИШЕТЕ САМО НА КИРИЛИЦА!
ВСИЧКО НАПИСАНО НА ЛАТИНИЦА ЩЕ БЪДЕ ИЗТРИТО!

Аватар:

Сектерен код:

Повтори кода:

Виц:

Правила:
Потребителя няма право да публикува коментари, истории или други материали, които:
а) противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б) съдържат заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
в) съдържат нецензурни и/или обидни текстове и/или изображения на религиозна, верска или политическа основа;
г) имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от Собственика;
д) нарушават права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които са ратифицирани от Република България;
ж) са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
з) нарушават каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.
В случай, че са налице неправомерни действия на изискванията по предходния член, Собственика има право да изтрие съответната информация, както и да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

Добавяне на клип

Ако ви харесва вица/клипа може да го споделите с Вашите приятели кликвайки на бутона "Сподели". Избраният текст се публикува на Вашата стена във фейсбук и те ще имат възможност да го прочетат.

МОЛИМ ВИ ДА ПИШЕТЕ САМО НА КИРИЛИЦА!
ВСИЧКО НАПИСАНО НА ЛАТИНИЦА ЩЕ БЪДЕ ИЗТРИТО!

Примерен адрес от vbox7.com: http://vbox7.com/play:8de689dd Примерен адрес от youtoube.com: http://www.youtube.com/watch?v=XCWkyjdt5wc&playnext_from=TL&videos=zrRk__O1Pko&feature=rec-LGOUT-farside_rev-rn-2r-17-HM

Сектерен код:

Повтори кода:

Адрес:

Описание: